PREDSTAVITEV OPERACIJE UREDITEV TURISTIČNIH TOČK
 
Nosilec operacije: OOZ Hrastnik – Partnerstvo LAS Zasavje
Sodelujoči partnerji:

 • Občina Zagorje ob Savi;
 • Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik;
 • Občina Hrastnik;
 • Občina Trbovlje;

 
Projektno obdobje: 1.10.2023-30.11.2023
Vrednost operacije: 35.627,42 (z DDV)
Vrednost sofinanciranja: 30.283,30 €
 
Vsebina in namen operacije:

Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik je v letu 2019 pristopil kot deležnik k izvedbi medobčinskega projekta priprave tematske Poti Srečno. Pot Srečno je pot, ki povezuje nekdanje rudarske občine Laško, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Skupna pot je dolga 29,7 km od tega 7,7 km na območju občine Laško, 9,3 km na območju občine Hrastnik, 7,8 km na območju občine Trbovlje in 4,9 km na območju občine Zagorje ob Savi. Pot je prežeta z rudarsko zapuščino, ki združuje, označuje in oblikuje te kraje.

Pot Srečno je primerna za pohodnike, raziskovalce in kolesarje. Velik del poti vodi skozi naravo, kjer se lahko občuduje razgibano hribovito območje s premogom, ki je za vedno povezalo prebivalce teh krajev. Pot bogatijo tudi številni ohranjeni objekti in eksponati tehnične dediščine.

Na Poti Srečno bi radi postavili še 4 turistične točke /počivališča, ki bi jih opremili z urbano opremo (mize in klopi). Le-te bi omogočale pohodnikom, da občudujejo v razglede in naravi, ki jo pot in točke ponujajo ter bi hkrati služile kot samo-promocijske točke, kjer bi obiskovalci lahko delali posnetke samih sebe (tako imenovani selfie), ki bi pomagali pri sami promociji poti in zdravega načina življenja.

Poleg urbane opreme bi izdelali tudi promocijski video spot, ki bi prikazoval družine in posameznike na poti, vključeval bi posnetke iz omenjenih turističnih točk, kakor tudi posnetke iz zraka (narejene z dronom). Posnetek bi uporabljali za promocijo poti, točk ter kraja in občine. Uporabljen bi bil na različnih prireditvah, spletu, družabnih omrežjih, kot tudi na promocijskih dogodkih, kot je recimo sejem Alpe Adria v Ljubljani in širše.

Turistične točke bi bile postavljene na sledečih lokacijah:
 • o.1856 Dol pri Hrastniku, parcela št. 395/1, last RS, upravljavec SIDG-slovesnki državni gozdovi; lokacija: Pustov rov
 • o.1856 Dol pri Hrastniku, parcela št. 1262/8, last RS, upravljavec SIDG; lokacija: Blate, pri Paint Ball-u
 • o. 2688 Studence, parcela št. 188/1; last RS, upravljavec Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS; pri ribniku na Ojstrem
 • o. 1855 Hrastnik – mesto, parcela št. 380/1, lastnik Občina Hrastnik, pred TIC Hrastnik – center Hrastnika

Na območju občine Zagorje ob Savi, natančneje ob regionalni cesti skozi mesto Zagorje ob Savi in v neposredni bližini trgovine SPAR je vsem mimoidočim na ogled na prostem postavljena parna lokomotiva, imenovana Amerikanka – LOK 62-070 (UNRRA), ki je vozila v rudniku Zagorje do junija 1992. To je bila tudi zadnja parna lokomotiva, s katero se je prevažal izkopan premog z območja občine skozi mesto proti železniški postaji v Zagorju ob Savi. Parno lokomotivo je nato zaradi prevelikega onesnaževanja zraka zamenjala dizelska lokomotiva. Parna lokomotiva je bila leta 1999 restavrirana v centralnih delavnicah, po 23-ih letih pa je njen prvotni videz zopet zbledel. Lokomotivo bi radi ponovno restavrirali in ji povrnili nekdanji lesk. Restavriranje bo izvedeno v eni fazi v letu 2023.
V občini Trbovlje se bo izdelala kolesarska karta (zemljevid) z označenimi kolesarskimi potmi v  Občini Trbovlje (po mestu, iz mesta do podeželja oz. planinskih vrhov in med planinskimi postojankami). Vključeno bo trasiranje kolesarskih poti v Občini Trbovlje, grafična izdelava kolesarske karte z označenimi kolesarskimi potmi in tisk najmanj 1000 kosov izvodov. Poleg tega bomo oblikovali programe za  kolesarska doživetja oz. dogodivščine in en program za kolesarski izziv ter izvedli eno pilotsko izvedbo enega doživetja (voden izlet po izbrani kolesarski poti).

Cilji operacije:

Glavni cilj operacije je vzpostavitev ustreznih turističnih točk v vseh treh zasavskih občinah, in sicer na različne načine:

 • obnovitev parne lokomotive v občini Zagorje ob Savi;
 • nakup urbane opreme za vzpostavitev 4 točk/postajališč ob poti Srečno;
 • spodbujanje razvoja trajnostnega turizma, trajnostne mobilnosti in trajnostnega načina življenja;

vzpostavitev in izboljšanje turističnih produktov, promocija turističnih dejavnosti, ki temeljijo na lokalnih vsebinah;

 • okrepiti zavedanje o pomenu naravnih vrednot;
 • omogočiti prebivalcem in obiskovalcem dostop do zdravega preživljanja prostega časa;
 • spodbujati organizirane in neorganizirane oblike aktivnega vključevanja prebivalcev v lokalno ponudbo ter uporabnike storitev;
 • vzpostavitev tematskih poti v povezavi z naravnimi in drugimi zanimivostmi;
 • povečati prepoznavnost Zasavske regije ter njene naravne in kulturne dediščine.

Aktivnosti operacije:
 
Občina Hrastnik

 • Nakup urbane opreme (koši, klopi) za ureditev 4 postajališč ob poti Srečno;
 • Snemanje in montaža promocijskega videa, ki bo prikazal te štiri, na novo urejene turistične točke ob poti Srečno;

Občina Zagorje ob Savi

 • Obnova parne lokomotive

Občina Trbovlje

 • Trasiranje kolesarskih poti v občini Trbovlje;
 • Grafična izdelava kolesarske karte z označenimi kolesarskimi potmi v občini Trbovlje in dobava min. 1000 kosov;
 • Opis posamezne kolesarske poti;
 • Oblikovanje enega kolesarskega izziva;
 • Pilotska izvedba enega doživetja – vodeni izlet po izbrani kolesarski poti;


Rural Development 2014 – 2020

ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020 (KLIK)

Program razvoja podeželja Republike Slovenije

skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022 (KLIK)
www.program-podezelja.si (KLIK)