Upravni odbor Sklada za izobraževanje članov pri OOZ Hrastnik, je na svoji 5. redni seji dne 7.7.2022, sprejel sklep  o razpisu volitev v Upravni odbor Sklada za izobraževanje pri OOZ Hrastnik, za obdobje 2022-2026

Datum volitev

v upravni odbor Sklada za izobraževanje pri  OOZ Hrastnik je sreda, 26. oktober 2022

 

Na volitvah se  izmed članov Sklada izvoli  tri (3) člane Upravnega odbora. Predsednika UO Sklada izvolijo iz svojih vrst člani UO Sklada.

Volilno pravico imajo vsi, ki so na dan volitev člani Sklada za izobraževanje pri OOZ Hrastnik.

Člani Sklada, ki se želite aktivno vključiti v delovanje Sklada za izobraževanje pri OOZ Hrastnik, ali želite koga predlagati, Vas prosimo, da izpolnite OBRAZEC in nam ga pošljete na zbornico, po pošti ali  na elektronski naslov branka.dolinsek@ozs.si, lahko pa nas tudi pokličete na tel.: 03/56-32-960,

najkasneje do vključno 10. oktobra 2022.                   

Predsednik Sklada za izobraževanje pri OOZ Hrastnik: 

Gobec Marjan l.r.