Občina Hrastnik, je dne 17. 8. 2021 v UVZ, št. 23/2021 objavila Javni razpis o dodeljevanju sredstev za razvoj podjetništva v občini Hrastnik v letu 2021.

Rok za oddajo vlog: od 17. 8. 2021 do 3. 9. 2021 do 13.00 ure.
Razpoložljiva sredstva: 45.000 € (delovna mesta:15.000 €; sobodajalstvo in investicije: 23.250 €; delovanje zbornic: 6.750 €)

Ukrep 1 – Delovna mesta – na območju Občine Hrastnik na področju razvoja turizma: restavracije / gostilne / okrepčevalnice / slaščičarne / pizzerije/ priprava in dostava jedi / namestitvene kapacitete.
– zaposlitev brezposelne osebe, samozaposlitev, zaposlitev iskalca prve zaposlitve-direktno iz šole brez vmesnih prekinitev do te zaposlitve;
– delovno mesto je ob oddaji vloge že realizirano.
– upoštevajo se le določene zaposlitve – pridobljena izobrazba na področju priprave hrane in strežbe
– višina pomoči: do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do 2500 eur/osebo
– pomoč se dodeli največ za 1 osebo na upravičenca.
– ohraniti delovno mesto najmanj 6 mesecev po prejemu sredstev.

Ukrep 2 – Sobodajalstvo
– investicije v prostore in opremo nastanitvenih kapacitet (prijavljene na AJPES oz. so v postopku registracije)
– min vrednost naložbe znaša 1500 eur (z DDV), min vrednost na računu znaša 300 eur z DDV
– višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov, vendar največ do 6.975 eur/upravičenca
– ohraniti naložbo najmanj 1 leto po prejemu sredstev.

Ukrep 3 – Investicije – določene naložbe glede na vrsto dejavnosti in območje Občine Hrastnik
– gostinski obrati, ki nudijo hrano
– dovoljene dejavnosti, ki se lahko izvajajo na območju OPPN HR94 – bivše rudniške površine oz. Obrtna cona Rudnik
– min vrednost naložbe znaša 1500 eur (z DDV), min vrednost na računu znaša 300 eur z DDV
– višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov, vendar največ do 5.000 eur/upravičenca
– podjetje ima najmanj 1 zaposleno osebo.
– ohraniti naložbo najmanj 1 leto po prejemu sredstev.

Ukrep 4 – Podpora delovanju zbornic na področju podjetništva in obrti (vsa dokazila se oddajo v vlogi)
– za brezplačna svetovanja občanom (največ 5 ur/osebo), podjetjem, ki delujejo na območju občine Hrastnik (tema podjetništvo, obrt; največ 20 ur/podjetje, stalno bivališče v Hrastniku)
– skupne razstave, skupni nastopi na sejmih, izobraževanja in nakup gradiva (podjetništvo in obrt)
– višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov.

Zahtevek – po realizaciji naložbe (sobodajalstvo, investicije) se odda zahtevek z dokazili, najkasneje do 15. 11. 2021

Vprašanja in odgovori – vprašanja pošljite na mail obcina.hrastnik@hrastnik.si do 30. 8. 2021
Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Občine Hrastnik, kjer je objavljen javni razpis https://www.hrastnik.si/obcinska-uprava/javni-razpisi-in-narocila/javni-razpis-o-dodeljevanju-sredstev-za-razvoj-podjetnistva-v-obcini-hrastnik-v-letu-2021-261.html

Za pomoč pri izpolnjevanju vloge se je potrebno predhodno najaviti in upoštevati veljavne ukrepe NIJZ.
Kontakt: 031 361 -175 Radojka Odžič ponedeljek, torek, sreda, petek od 8.00 – 10.00