Pripravljamo informacije s področja poklicnega izobraževanja in mojstrskih izpitov. Organiziramo različne vrste izobraževanj, usposabljanj, delavnic, tečajev in strokovnih dogodkov, ki so namenjena vsem podjetnikom in obrtnikom. Člani se izobraževalnih dogodkov udeležujejo pod ugodnejšimi pogoji ali brezplačno.