VODSTVO IN ORGANI ZBORNICE

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice za mandat štirih let.

Organi območne obrtno-podjetniške zbornice Hrastnik za obdobje 2018 – 2022 so:

PREDSEDNIK ZBORNICE

Mirko Mastnak  

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice in Upravnega odbora zbornice

Podpredsednik zbornice: Blažko Rok, Bregar Bojan


UPRAVNI ODBOR

1. Blažko Rok,
2. Bregar Bojan
3. Gobec Marjan
4. Gregorčič Nuša
5. Mastnak Mirko

NADZORNI ODBOR

1. Greben Mojca
2. Hribšek Urška (predsednica NO)
3. Lapornik Bojan

SKUPŠČINA

1. Bantan Janja
2. Blažko Rok
3. Bočko Aleš
4. Bregar Bojan
5. Gobec Marjan
6. Kovač Andrej
7. Mastnak Mirko,
8. Napret Čeperlin Damjana
9. Gregorčič Nuša

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in šteje 9. članov – poslancev skupščine.