VODSTVO IN ORGANI ZBORNICE

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice za mandat štirih let.

Organi območne obrtno-podjetniške zbornice Hrastnik za obdobje 2022 – 2026 so:

PREDSEDNIK ZBORNICE

Matevž Polak  

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice in Upravnega odbora zbornice

Podpredsednik zbornice: Bregar Bojan


UPRAVNI ODBOR

1. BREGAR Bojan
2. GOBEC Marjan
3. HRŠAK Tadej
4. NAPRET ČEPERLIN Damjana
5. POLAK Matevž

NADZORNI ODBOR

1. HRIBŠEK Urška – predsednica
2. KOZOLE Sergej
3. LAPORNIK Bojan

SKUPŠČINA

1. BOČKO Aleš
2. BREGAR Bojan
3. DOLANC Nejc
4. GOBEC Marjan
5. GREGORČIČ Nuša
6. KOVAČ Andrej
7. MASTNAK Mirko
8. NAPRET ČEPERLIN Damjana
9. POLAK Matevž

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in šteje 9. članov – poslancev skupščine.