NALOGE ZBORNICE:

 1. izvajanje javnih pooblastil
 2. izvajanje strokovnih nalog za člane zbornice
 3. izobraževanje
 4. registracije, spremembe in odjave podjetnikov v okviru sistema VEM
 5. prijave v zavarovanje in davčni obrazci v okviru sistema VEM
 6. vpis pravnih oseb v okviru sistema VEM
 7. zastopanje interesov članstva na lokalnem in regionalnem področju
 8. izvajanje računovodskih in strokovno tehničnih opravil za zbornico
 9. vodenje in upravljanje Partnerstva LAS Zasavje –  http://www.las-zasavje.eu/
 10. vodenje in upravljanje projekta sodelovanja med LAS-i ˝Interaktivni turizem za vse˝
 11. ostale aktivnosti