SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE PRI OOZ HRASTNIK

V okviru zbornice deluje Sklad za izobraževanje, katerega cilj je sofinanciranje izobraževanja zaposlenih v podjetju.

Sklad vodi Upravni odbor Sklada, katerega mandat traja 4. leta.

Vodstvo Sklada za mandatno obdobje:

  • BREGAR Bojan
  • GOBEC Marjan
  • HRIBŠEK Urška – predsednica

Prispevek Skladu:

Prispevek Skladu je  1,00 € mesečno za nosilca dejavnosti in vsakega zaposlenega.

Za ta prispevek lahko člani sklada koristite ugodnosti in povračilo stroškov izobraževanja zase in za svoje zaposlene v skladu s Pravilnikom o izobraževanju in koriščenju sredstev Sklada.

V Sklad lahko pristopite s pristopno izjavo

Pristopna izjava

Povračilo stroškov za izobraževanje zaprosite z vlogo, ki jo pošljete na OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik

VLOGA