Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji

Za prevzem zaščitnih mask se je nujno potrebno prijaviti na spletni strani https://www.ozs.si/maske. Brez prijave na povezavi, prevzem ne bo mogoč.

Upravičenci:

  • Samozaposleni, zavarovani iz naslova opravljanje dejavnosti (popoldanci niso upravičeni)
  • Mikro podjetja z 1 do vključno 4 zaposlenimi, registrirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičenec mora pogoje izpolnjevati na dan 24.10.2020, pri čemer se kot število zaposlenih upoštevajo podatki ZZZS.

Rok za prijavo:

Prijavo za prevzem brezplačnih zaščitnih mask je potrebno oddati najkasneje do 15.11.2020 oz. do razdelitve vseh razpoložljivih zapčitnih mask.

Prevzem zaščitnih mask:

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale prek spletne strani www.ozs.si/maske. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja.

Poziv je odprt do 15. 11. 2020 oz. do razdelitev vseh razpoložljivih zaščitnih mask.

Prijavni obrazec: https://www.ozs.si/maske