Upravni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice se je na svoji redni seji z dne, 23.02.2023, seznanil z dotrajanim stanjem zunanje urejenosti Doma starejših občanov Hrastnik.

Seznanili so se z dotrajanim in neprimernim  dostopom do parka, ki varovancem, predvsem gibalno oviranim onemogoča normalni in varni dostop s čimer se poslabšuje kvaliteta bivanja oskrbovancev.

V sled temu, je upravni odbor zbornice sprejel sklep, da s člani zbornice organizirajo delovno akcijo, s katero, bodo preuredili in uredili dostop, ograjo in poti v parku.