Skupščina OOZ Hrastnik je na svoji 2. redni seji, dne 01.02.2023 potrdila člane Upravnega odbora OOZ Hrastnik:

 

  • BREGAR Bojan
  • GOBEC Marjan
  • HRŠAK Tadej
  • MASTNAK Mirko
  • NAPRET ČEPERLIN Damjana
  • POLAK Matevž

 

Mandat novih članov Upravnega odbora OOZ Hrastnik je do konca leta 2026.