Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik, v letu 2021 praznuje okrogli jubilej, 50. letnico delovanja.

V okviru praznovanja 50. obletnice OOZ Hrastnik, bomo v začetku septembra, pripravili razstavo oz. t.i. ˝Podjetniško tržnico˝,  kjer se boste lahko s svojimi storitvami in izdelki  predstavili domači podjetniki in obrtniki.

Prosimo vas, da vsi, ki želite svojo dejavnost  predstaviti na tem dogodku, na zbornico do konca junija 2021 javite svojo namero, da vas ustrezno evidentiramo.