SKUPAJ ZA VARNI JUTRI

Partnerstvo petih Lokalnih akcijskih skupin Partnerstvo LAS Zasavje, LAS Dolenjske in Bele krajine, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Mežiške doline, je s projektom »SKUPAJ ZA VARNI JUTRI« kandidiralo na 5. Javni razpis za podukrep 19.3., ki ga je razpisalo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

NAMEN PROJEKTA: S projektom sodelovanja želi pet LAS iz Slovenije združiti svoje moči in skupaj z lokalnimi partnerji, sodelovati pri širjenju in dopolnjevanju že obstoječih mrež javno dostopnih AED aparatov. Z izvajanjem aktivnosti projekta želimo prebivalstvo usposobiti za hitro in učinkovit pomoč ob srčnem zastoju, kar bomo dosegli z izvajanjem delavnic za prve posredovalce in obnovitvenimi tečaji. V okviru projekta bo skupina strokovnjakov z vseh sodelujočih območij združila znanje in izkušnje ter pripravila programe usposabljanja za različne ciljne skupine, ki se bodo potem tudi izvajali na vseh vključenih območjih. Vsebine bodo zajemale dve glavni področji:

– Preventiva – z vsebinami o zdravem načinu življenja/kako lahko zmanjšamo tveganje
za nastanek bolezni.
– Postopek oživljanja – kaj narediti, če se znajdeš v situaciji, da lahko pomagaš.

Preizkušene programe usposabljanja bomo nato združili v brošuro/priročnik, ki bo kot gradivo služil pri vseh nadaljnjih izvajanjih. V okviru projekta bo pripravljen tudi informativni material, kot so zloženke in letaki, plakati … Materiali bodo služili kot podpora pri izvajanju usposabljanj, saj bo razdeljen prebivalcem na vključenih območjih. Prebivalce vključenih območij (otroci na šolah, odraslo prebivalstvo, prostovoljni gasilci..)
želimo usposobiti, da bodo lahko s svojim znanjem in uporabo AED aparata pomagali ljudem z nenadnim srčnimi težavami. Na delavnicah, ki bodo prilagojene različnim ciljnim skupinam, bo del časa namenjen tudi splošnim vsebinam s področja zdravja in zdravega načina življenja v smislu preprečevanja nastajanja bolezni srca in ožilja, del časa pa učenju postopka oživljanja.

Poleg osnovnih znanj oživljanja in nudenja pomoči z AED aparati je tudi pomembna osveščenost o zdravem načinu gibanja in posledično zmanjševanju emisij toplogrednih plinov s čimer bi prispevali tudi k trajnostni mobilnosti. Redna telesna vadba, tudi hoja in kolesarjenje, je v kombinaciji z zdravo prehrano in nasploh z zdravim življenjskim slogom, glavni dejavnik, ki zmanjšuje tveganje za vse vrste bolezni. V sklopu projekta bomo izvedli en dogodek, ki bo spodbujal gibanje med udeleženci vsebino zdravega načina gibanja in prehranjevanja. Na dogodka bomo povabili partnerske LAS.

CILJI PROJEKTA: naš dolgoročni cilj je, da se poveča število tistih, ki se po preživetju tako hude situacije, kot je srčni zastoj, vrnejo v domače okolje in v enako kvaliteto svojega življenja, kot pred dogodkom.

Prijavitelj projekta za območje je Partnerstvo LAS Zasavje partnerji v projektu so Zdravstveni dom Hrastnik, Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi in Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik.

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 117.215,32 EUR

VIŠINA SOFINANCIRANJA: 99.633,04 EUR

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mesecev

PREDVIDEN ZAKLJUČEK PROJEKTA: 30. 6. 2023

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm ) in na spletno stran PRP (www.program-podezelja.si).

Vabljeni k ogledu promocijskega videoposnetka, v katerem so prikazani temeljni postopki oživljanja in uporaba AED aparata – https://las-md.si/2022/02/01/video-temeljni-postopki-ozivljanja-in-uporaba-aed-aparata/.