Nadaljujemo z delom za pripravo Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027. V sled temu bomo organizirali 2. delavnico na to temo, in sicer bo le-ta potekala v sredo, 29.3.2023 ob 17. uri v prostorih Zavoda za mladino in šport Trbovlje, Ulica 1. junija 18, 1420 Trbovlje. Namen delavnice je proučitev in identifikacija razvojnih izzivov in potreb LAS območja.

Več informacij v priloženem vabilu: vabilo za 2. delavnico