Dne 26.10.2022 so na zbornice potekale volitve v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Hrastnik za mandatno obdobje 2022-2026.

Člani Zbornice so z 33,69%  volilno udeležbo izvolili naslednje:

  1. Člane Skupščine (po abecednem redu):  

– BOČKO Aleš

– BREGAR Bojan

– DOLANC Nejc

– GOBEC Marjan

– GREGORČIČ Nuša

– KOVAČ Andrej

– MASTNAK Mirko

– NAPRET ČEPERLIN Damjana

– POLAK Matevž

Člani skupščine na svoji ustanovni seji, izvolijo predsednika zbornice za obdobje štirih let.

2. Člane Nadzornega odbora (po abecednem redu):

– HRIBŠEK Urška

– KOZOLE Sergej

– LAPORNIK Bojan

Člani nadzornega odbora na svoji ustanovni seji izvolijo predsednika nadzornega odbora.

Izvoljenim čestitamo in želimo uspešno delo!