26.10.2022 so potekale volitve za člane Upravnega odbora Sklada za izobraževanje pri OOZ Hrastnik.

Člani Sklada so z 66,66% volilno udeležbo izvolili upravni odbor sklada v naslednji sestavi (po abecednem redu):

– BREGAR Bojan

– GOBEC Marjan

– HRIBŠEK Urška

Člani upravnega odbora bodo na prvi seji izvolili predsednika sklada.