Po Statutu Območne obrtno-podjetniške zbornice Hrastnik, šteje Nadzorni odbor 3 člane. Zaradi prenehanja opravljanja dejavnosti in izstopa iz članstva, je s 1.1.2024 članu Nadzornega odbora prenehala funkcija člana Nadzornega odbora.

V sled temu Skupščina Območno obrtno-podjetniške zbornice Hrastnik,

RAZPISUJE

 

VOLITVE

ZA NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA ODBORA,

V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026

 

V kolikor želite sodelovati in biti del organov upravljanja OOZ Hrastnik, vas vljudno vabimo, da podate kandidaturo za nadomestnega člana Nadzornega odbora OOZ Hrastnik.

Kandidirajo lahko:

  1. a) fizična oseba – osebno;
  2. b) samostojni podjetnik – osebno podjetnik, zakoniti zastopnik ali prokurist;
  3. c) pravna oseba lastnik – družbenik, zakoniti zastopnik ali prokurist.

Status mora biti razviden iz Poslovnega registra Slovenije ali drugih uradnih evidenc.

 

Vabimo vas, da se zglasite na zbornici, ali nas pokličete na tel.: 03/56-32-960, da vas ustrezno evidentiramo, oz. nam izpolnjeno izjavo pošljite po klasični pošti na naslov: OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik.

Soglasje h kandidaturi za nadomestnega člana NO 2022-2026

Kandidature zbiramo do 25.08.2024.

 

Volitve bodo predvidoma v mesecu septembru 2024, po sprejetem sklepu Upravnega odbora OOZ Hrastnik.

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

 

Predsednik OOZ Hrastnik:

Matevž Polak l.r.